Nhiều tháng nay, người dân làng Nha Xá, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên (Hà Nam) phải sống trong môi...