Ăn mặc kute, cất xe đi ngủ.

FA thì chỉ thế này thôi

Sáng

Chiều