Đó là ông Trần Thanh Hùng, 54 tuổi, ở xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang