[Kênh14] - Anh lại nghe bản tình ca xưa! Bản tình ca khi còn hai đứa, Bản tình ca nay chỉ còn một nửa, Một nửa phím đàn... một nửa cơn mưa...