Do mâu thuẫn cá nhân về giải quyết việc gia đình, chiều ngày 12/4, tại Buôn Trí A, xã Krông Ana, huyện Buôn Đôn (Đắc Lắc), Phạm Đình Toán đã dùng rìu bổ vào đầu ông Nguyễn Văn Hội (55 tuổi), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Krông Ana.