Tuần qua một thiên thể đã nổ tung trên bầu trời châu Phi và không gây tổn hại cho Trái đất, đúng theo dự đoán lần đầu tiên chính xác của các nhà thiên văn học.