Số "nạn nhân" của chương trình nguy hiểm khai thác lỗ hổng xuất hiện cách đây 2 tháng trong Windows đã lên đến 9 triệu máy, giúp nó trở thành một trong những virus có tốc độ lan truyền kỷ lục.