HLV Inter tiếp tục đưa ra những lời lẽ cay nghiệt nhằm vào kình địch cùng thành phố.