Hôm 13/1/2009 Mozilla cho biết sẽ hoãn việc tung ra Firefox 3.1 Beta 3 do vẫn còn rất nhiều lỗi.