(Stox.vn)-Tập đoàn Masan (MSN) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2010 sau kiểm toán với khoản lợi nhuận sau thuế là 2.283,04 tỷ đồng, giảm 351,77 tỷ đồng tương đương mức giảm 15,4%.

Cụ thể, sau khi kiểm toán lợi nhuận sau thuế hợp nhất MSN đạt 2.283,04 tỷ đồng, giảm 351,77 tỷ đồng so với con số 2.635,8 tỷ đồng trước kiểm toán. Nguyên nhân chính do khoản lợi nhuận từ dự án Núi Pháo giảm từ 1.615 tỷ đồng xuống còn 1.240 tỷ đồng dẫn đến doanh thu hoạt động tài chính giảm từ xấp xỉ 2.000 tỷ đồng xuống còn 1.620,9 tỷ đồng. Được biết, kết quả kinh doanh của MSN chủ yếu là hợp nhất từ các công ty thành viên như CTCP Hàng tiêu dùng Masan; Ngân hàng Techcombank; Công ty Tài nguyên Masan và Công ty Tầm nhìn Masan (đầu tư vào Dự án Núi Pháo). Chi tiết báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2010 của MSN H.Anh