Sáng ngày 8/7, UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016, đồng thời tổng kết công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020.

MTTQ tinh Khanh Hoa: Dong hanh cung nguoi dan vung kho - Anh 1

Các đại biểu tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2016, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò trong việc phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn kết với nhiều mô hình mới điển hình tiên tiến có sức lan tỏa cao, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tăng cường sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng phát triển.

Bên cạnh việc triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, Mặt trận đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo xây dựng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân với nhiều hoạt động: chăm lo cho hộ nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn....

Ngay từ đầu năm 2016, Ban Thường trực Mặt trận tỉnh hướng dẫn Mặt trận các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện việc nâng cao chất lượng các cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động. Xây dựng và triển khai 8 mô hình có hiệu quả tại khu dân cư, góp phần trong việc phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường; tổ chức triển khai trên 96% hộ gia đình và 100% khu dân cư ký cam kết bảo đảm trật tự ATGT năm 2016, góp phần đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.

6 tháng đầu năm 2016, Mặt trận các cấp đã vận động đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” trên 2 tỷ đồng, Quỹ cứu trợ 1,5 tỷ đồng; Phối hợp với UBND tỉnh khảo sát tình hình khô hạn, xâm ngập mặn tại các địa phương để cứu trợ kịp thời với số tiền là: 1,5 tỷ đồng; vận động các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn xây mới và sửa chữa 22 nhà Đại đoàn kết với số tiền là: 528,7 triệu đồng…

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển khai thực hiện tốt 06 nội dung Mặt trận tham gia công tác bầu cử, đã góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là Ngày hội của toàn dân.

Ghi nhận những đóng góp của những cá nhân, tập thể trong công tác bầu cử, UBTƯ MTQ Việt Nam đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 1 cá nhân; UBMTTQ tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 22 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bầu cử.

Văn Nhất