Nón bảo hiểm thông minh có khả năng nháy đèn tín hiệu, hạn chế tai nạn và chỉ đường khi kết nối với smartphone.

Lê Phát

Video: TechInsider