(CafeF) - Các công ty hút được 1.500 tỷ USD từ thị trường trái phiếu. Hoạt động mua bán & sáp nhập doanh nghiệp quý 1/2009 hạ 36% so với quý 1/2008. > Năm 2008, hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp giảm chưa từng có / Triển vọng mua bán sáp nhập doanh nghiệp năm 2009 đầy u ám