Không còn cảnh chen lấn, đến sớm để giữ chỗ... như mùa đại hội cổ đông (ĐHCĐ) năm trước, năm nay không ít ĐHCĐ rất vất vả trong việc tổ chức do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự.