Nhiều người từ TP HCM xuống Long An mua đất quy hoạch để được đền bù.