(LĐ) - Mùa kịch Tết năm nay, các sân khấu tại TPHCM dựng vở mới. Ngoài hài kịch còn có chính kịch, chứ không đơn thuần diễn hài mỏi tay trong mùa vụ Tết như trước kia.