TT - Mưa bất thường liên tục từ ngày 25-12 đến nay làm người trồng hoa tết đứng ngồi không yên vì nhiều loại hoa đã nở và nhiều loại khác có biểu hiện... nở sau tết!