Một mùa Xuân nữa lại về. Thế là tôi sinh ra và lớn lên ở quê hương này được 33 năm. Ngần ấy năm dù cuộc đời có lắm khó khăn, chông gai nhưng bên cạnh người thân, tôi vẫn có thể đứng lên và đi tiếp sau mỗi lần gục ngã