Với kinh nghiệm từng trải của người đã nhiều năm làm công tác GPMB, trong một cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai dự án, anh đã mạnh dạn đưa ra kết luận...Chi tiết...