Trong khi đó, mực nước ngầm ở thành phố Cần Thơ mỗi năm sụt giảm khoảng 0,7m. Thành phố này có khoảng 32.000 giếng khoan tự khai thác cỡ nhỏ (công suất khoảng 5m3/ngày đêm), gần 400 giếng khoan cỡ trung bình (công suất 50m3/ ngày đêm), hơn 30 giếng khoan cỡ vừa (công suất từ 500-1.000m3/ngày đêm). Trữ lượng khai thác nước ngầm ở thành phố Cần Thơ khoảng 751.000m3/ ngày đêm đã gây sụt lún đất mặt và có dấu hiệu ô nhiễm vi sinh do thông tầng và khai thác không đúng quy định.

Theo Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Bạc Liêu, mực nước ngầm của tỉnh đã giảm 13m so với năm 1997 và có nguy cơ giảm nhanh trong những năm tới. Một nguy cơ khác, trong toàn tỉnh có hơn 98.000 giếng khoan đang sử dụng và 17.000 giếng khoan đã hư hỏng. Các giếng khoan này không được xử lý sẽ dẫn đến việc thông tầng gây ô nhiễm nguồn nước mặt. An Dân