Bệnh nhân nâng ngực được gây mê nên không biết bác sĩ "đối xử' thế nào với vòng một của mình. Việc "mục sở thị" một ca ở Bệnh viện Xanh Pôn sẽ giúp bạn hiểu thêm về cách làm đẹp này.