KTNT - Một thực tế ai cũng thấy là hình thức xử phạt hành chính không đủ răn đe đối với các đối tượng vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Đơn giản vì lợi nhuận thu được cao hơn gấp nhiều lần so với mức tiền bị xử phạt. Ai cũng biết điều đó nhưng để thay đổi lại liên quan tới nhiều lĩnh vực khác, bởi vậy, trong thời điểm hiện nay, cách tốt nhất có lẽ là tăng mức tiền phạt.