Nhiều người nhận xét: những chị em chưa có chồng thường khó tính, khắt khe... Vậy có phải việc "chưa chồng" khiến họ trở nên khó tính hay chính sự khó tính ấy đã khiến họ muộn chồng?