Giadinh.net - Lyon vừa làm "nóng" thị trường chuyển nhượng mùa đông trên đất Pháp với việc ra giá ...