Lâu nay, nhiều doanh nghiệp- nhất là các doanh nghiệp ở các khu chế xuất- khu công nghiệp (KCX - KCN) tại TPHCM - cứ ta thán thiếu lao động. Không ít nhà máy phải thu hẹp hoặc ngưng sản xuất do không tuyển được lao động.