Đề án quy hoạch, phát triển vận tải hành khách công cộng bằng taxi trên địa bàn TP.Đà Nẵng vừa ban hành chưa ráo mực (11.7.2007), không ít hãng taxi đã tìm cách lách để được tăng đầu xe hoặc thành lập mới DN kinh doanh taxi với chiêu bài taxi chạy bằng gas.