Đà Lạt muộn màng ngày em yêu tôiChiều vắt mây xanh hồn nhiên qua đồi Tôi chờ em như mắt hồ xanh biếcGió thông reo lời yêu chơi vơi