MV Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lan Phương