Công ty TNHH Thực phẩm QVD là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên nhận mức thuế chống bán phá giá 0% đối với sản phẩm philê cá tra đông lạnh xuất sang Hoa Kỳ, trong đợt 3 xem xét hành chính đối với thuế chống bán phá giá của Bộ Thương mại nước này.