VIT - Hợp tác với công ty Oshkosh, Raytheon đã chế tạo hệ thống phòng thủ tên lửa chiến thuật thử nghiệm Phalanx đặt trên xe vận tải cơ động cao HEMTT (nặng 14 tấn).