(ATPvietnam.com) - Sau hơn 1 tuần thảo luận gay gắt, cuối cùng chính phủ và quốc hội Mỹ cũng đi đến thống nhất về kế hoạch giải cứu thị trường tài chính với tổng chi phí 700 tỷ USD.