Báo "Người hướng dẫn khoa học Cơ đốc giáo" ngày 24/12 cho biết Lầu Năm Góc đã và đang thực hiện những bước đi chuẩn bị cho việc rút bớt lực lượng khỏi chiến trường Irắc.