Bộ Thương mại Mỹ cuối tuần qua công bố báo cáo lần 2 cho biết tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý II/08 chỉ đạt 2,8%, thấp hơn 0,5 điểm phần trăm so với con số 3,3% đưa ra cách đây 1 tháng, nhưng về cơ bản vẫn phản ánh sự đóng góp tích cực của khu vực xuất khẩu, tiêu dùng cá nhân và chi tiêu chính phủ.