Lầu Năm Góc vừa gửi tới Chính phủ Mỹ một báo cáo, trong đó kiến nghị nước Mỹ nên đi tiên phong trong việc nghiên cứu lắp đặt các trạm trên vũ trụ có khả năng thu nhận năng lượng từ Mặt Trời rồi chuyển điện về Trái Đất.