Hanoinet - Theo kế hoạch, dự luật giải cứu sẽ được bỏ phiếu ở Thượng viện vào ngày thứ Tư. Nhưng đến nay kế hoạch này có lẽ sẽ phải hoãn lại, vì cuộc bỏ phiếu đó chẳng có ý nghĩa gì một khi dự luật không qua được Hạ viện.