Tính đến thời điểm này, đã có 20 tỉnh và thành phố trong cả nước triển khai dự án Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS do Hoa Kỳ hỗ trợ.