Đài Loan là vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ Mỹ- Trung. Vì vậy, phía Trung Quốc đã rất bất bình trước sự cố nghiêm trọng này.