Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Bình Nhưỡng có thể sẽ sớm bắn thử tên lửa song Washington không tìm cách ngăn chặn kế hoạch đó.