(HNM) - Đây là tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ Giô-xép Bai-đơn trước báo giới ngày 28-3 trong khuôn khổ một hội nghị diễn ra tại Chi-lê.