Ngày 6/11, Trưởng nhóm chuyên gia Mỹ giám sát việc dỡ bỏ các cơ sở hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, ông Sung Kim, cho biết tiến trình này đã khởi sự tốt đẹp và Bình Nhưỡng hợp tác rất tích cực.