Mỹ Linh – Minh Quân đã truyền tải thành công dư vị của "Khúc giao mùa" đến vạn trái tim.