Theo tờ Washington Post, hôm nay Chính quyền Bush sẽ xem xét việc tạm thời loại Bắc Triều Tiên khỏi danh sách các quốc gia hỗ trợ khủng bố.