(Toquoc) – Trong khi Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đến thăm Trung Quốc, người đứng đầu Lầu Năm Góc Robert Gates công du Ấn Độ. Hai chuyến đi chung một ý tưởng: khẳng định ảnh hưởng của Mỹ ở châu Á.