Washington Mutual, ngân hàng tiêt kiệm và cho vay lớn nhất Mỹ, tuyên bố phá sản và bán lại cho JPMorgan Chase với giá 1,9 tỉ USD.