Ngày 19.6, một tướng lĩnh cao cấp Mỹ cho biết nước này nỗ lực nối lại một đường dây liên lạc tránh đối đầu với Nga.