(Zing) - Hơn 4.000 bạn nữ chơi Chinh Đồ đã được công nhận là người đẹp của game. Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.