Trong đó, 4 tù nhân được chuyển tới Iraq, 1 tới Algeria và 1 tới Afghanistan.