Sau hơn một tuần tranh cãi kéo dài thâu đêm và nhiều lần rơi vào bế tắc, chiều 28/9 các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng đã buộc phải có những nhượng bộ lẫn nhau và nhất trí, chậm nhất là ngày 1/10, sẽ thông qua và ngay lập tức đưa vào thực thi kế hoạch cứu trợ 700 tỷ USD nhằm ngăn chặn sự sụp đổ hơn nữa của thị trường tài chính, tín dụng Mỹ.