NDĐT - Lầu Năm góc vừa trình Quốc hội Mỹ về việc bán tên lửa, xe bọc thép và máy bay vận tải cải tiến cho bốn quốc gia vùng Vịnh trị giá 1,4 tỷ USD.