Chính quyền Bush vẫn kiên quyết cô lập “hòn đảo tự do”, trong khi đó giới kinh doanh Mỹ vẫn đang đòi bãi bỏ cấm vận Cuba.